Jarní workshop v Kamenickém Šenově

V úterý dne 16. 4. 2019 uspořádali tentokrát kamenickošenovští studenti SUPŠS pro své projektové kolegy z německého Reichenbachu v KLVC workshop. Z důvodu rekonstrukce budovy naší školy jsme nebyli schopni toto setkání v našich dílnách, proto jsme byli velmi rádi za poskytnutí prostor v KLVC k uspořádání tohoto jarního workshopu v rámci tříletého příhraničního projektu ,,Škola a sklo – inkubátor na cestě do života č.p. 100 321 090“. Kulturní odbor města Kamenický Šenov pořádalo v tento den pro žáky základních a mateřských škol velikonoční tvořivé dílničky, kde se celý den vyráběly různými technikami krásné velikonoční dárečky z nejrozmanitějších materiálů. I naši středoškolští projektoví studenti přispěli v tento den k vytvoření pohodové sváteční nálady, která v tomto moderním kulturním centru v tento den panovala. Dopoledne vytvářely česko-německé dvojice studentů pomocí kahanu skleněné ptáčky, dále se pokoušeli o sestavování různých prostorových objektů ze skleněných sklíček, tiffany technikou si vyráběli pestré vitrážové geometrické tvary a někteří se nezalekli ani rytí do skla. Postup práce na jednotlivých stanovištích velmi detailně vysvětlovali svým německým protějškům naši studenti, kteří tyto sklářské techniky velmi dobře znají. Všude byla slyšet angličtina a němčina, cítit byla příjemná nálada a dobré jídlo, takže se toto další společné setkání rozhodně vydařilo. Naši němečtí kolegové si odváželi domů nejen drobné dárečky pro své nejbližší, ale i mnoho zážitků z navázání nových přátelství. Již nyní se těšíme na zájezd do saských lázeňských měst, kde se opět v rámci tohoto příhraničního projektu uvidíme